Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM - PROPISI I PRAKSA

Plaćanja u gotovom novcu u zemljama sa razvijenim finansijskim tržištem su svedena na marginu, dok u zemljama tranzicije, kao što je i BiH, platne transakcije u gotovini su još prisutne u znatnoj mjeri. Upravo je to i razlog što se upravljanju gotovim novcem pridaje veća pažnja kod zemalja u tranziciji, i što ti poslovi i dalje zaokupljaju finansijski menadžment u BiH.

Nova pravila poslovanja gotovim novcem su donijela i nova ograničenja pred finansijski menadžment, u pogledu raspolaganja i upravljanja gotovim novcem. Jačanje finansijske discipline i približavanje standardima poslovanja gotovim novcem razvijenih zemalja, kao i zemalja u okruženju, jedan je od glavnih ciljeva uvođenja novih pravila poslovanja. 

U ovom radu su obrađena pravila poslovanja i raspolaganja gotovim novcem u konvertibilnim markama, kao i pravila poslovanja gotovim novcem u stranoj valuti, odnosno stranim sredstvima plaćanja. Primjena aktuelnih propisa na unutrašnji platni promet gotovim novcem, kao i propisa koji regulišu raspolaganje gotovinskim stranim sredstvima plaćanja, u znatnoj mjeri utiču na efikasnost upravljanja gotovim novcem.

Kompletan članak »

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE U KONTEKSTU NOVIH PROPISA

Finansijsko-računovodstvena profesija se nalazi pred novim izazovom primjene novoinauguriranih pravila finansijsko-računovodstvenog poslovanja. Nova pravila poslovanja su u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnom praksom finansijskog poslovanja i platnog prometa zemalja u okruženju. Cilj novih pravila poslovanja je jačanje finansijske discipline i veća zaštita povjerilaca. Suština novih pravila finasijskog poslovanja se ogleda u novom načinu i konceptu obavljanja platnog prometa i poslovanja sa gotovinom.

Promjene u finansijskom poslovanju su dovele i do promjena u knjigovodstveno-računovodstvenom poslovanju i obuhvatanju poslovnih promjena vezanih za transakcije platnog prometa i raspolaganje gotovim novcem. Posebno se to odnosi na dokumentovanje, evidentiranje i izvještavanje o nastalim poslovnim promjenama transakcija platnog prometa i naplate i isplate gotovine. 

Kompletan članak »


UČINCI PROCJENE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE NA FINANSIJSKI REZULTAT

RASPODJELA DOBITI, POKRIĆE GUBITKA I ISPLATA UDJELA U DOBITI I DIVIDENDE - POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT

GODIŠNJI OBRAČUN I PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014.

OBVEZNICA ILI DIONICA KAO IZVOR FINANSIRANJA

SPECIFIČNOSTI PRIPREMNIH RADNJI GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2014.

Novosti

POSTANITE VRHUNSKI RAČUNOVOĐA I STRUČNJAK ZA FINANSIJE

16 RAZLOGA ZAŠTO UPISATI VISOKU ŠKOLU ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra U TUZLI možete pogledati ovdje

Više »

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi "Pravilnik o izmjeni pravilnika o izmjeni pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak".

Više »

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – VI 2016. GODINE

Obavještavamo pravne subjekte koji se, u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službene novine FBiH“, broj 83/09) svrstavaju u srednja i velika preduzeća, da polugodišnje finansijske izvještaje za period januar-juni predaju najkasnije do 1. avgusta tekuće godine.

Više »

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Više »

OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FBIH

Više »

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

Više »

UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Više »

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

Više »

ZAKON O RADU

Više »

ZAKON O POREZU NA DOBIT

Više »

PRIVREMENI STAV U VEZI SA POREZNIM STATUSOM PRIMANJA DIREKTORA/ČLANOVA UPRAVE U KONTEKSTU ODREDBE ČLANA 27. ZAKONA O RADU

Više »

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2016.

Više »

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

Više »

PREGLED URNEKA UGOVORA, PRAVILNIKA I DRUGIH AKATA U SKLADU SA ZAKONOM O RADU

Više »

PROMOCIJA 50. IZDANJA ČASOPISA

Više »

ODLUKA O PRIZNANJU ČASOPISA ZA POTREBE KPE ČLANOVA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U BIH ZA 2015. GODINU

Više »

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

Više »

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM

Više »

ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

Više »

ODLUKA O ČLANARINI U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BIH ZA 2015. GODINU

Više »

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2015. GODINU

Više »