Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

METODE PROVOĐENJA FORENZIČKE REVIZIJE U JAVNIM NABAVAMA U BIH

Već dugi niz godina poslovni sektor, civilno društvo, te službe glavne revizije ukazuju na brojne propuste koji postoje u važećim propisima i njihovoj praktičnoj primjeni,  koji narušavaju osnovne poslovne principe jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

U ovom radu dan je jedan  osvrt na pravni okvir, institucionalni okvir za implementaciju, zahtjeve međunarodnih aktera, te statistiku provođenja javnih nabavki sa indicijama pojave korupcije i prijevara, u okviru sustava javnih nabavki u BiH te moguće provedbom forenzičke revizije u onom slučajevima gdje postoji opravdana sumnja u izigravanje zakona ili postojanje prijevara.

Kako su  državna revizija ali i eksterna i interna revizija koje se provode u raznim ministarstvima ,institucijama i javnim poduzećima  uočili veliki broj  nepravilnosti u provođenju postupaka javnih nabavki na koje se ukazuje putem revizorskih izvještaja koji su često negativni i ponavljaju se iz godine u godinu  sudska instanca često ne sankcionira devijantna ponašanja i nelegalno  i nezakonito trošenje javnih sredstava.

Do sada je podneseno nekoliko stotina krivičnih prijava Sudu BiH koji kao treće stupanjski  organ u upravnom postupku, predmete iz oblasti javnih nabavki nije tretirao kao hitne, iako je obavezan da to čini po zakonu. 

Kompletan članak »

UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM - PROPISI I PRAKSA

Plaćanja u gotovom novcu u zemljama sa razvijenim finansijskim tržištem su svedena na marginu, dok u zemljama tranzicije, kao što je i BiH, platne transakcije u gotovini su još prisutne u znatnoj mjeri. Upravo je to i razlog što se upravljanju gotovim novcem pridaje veća pažnja kod zemalja u tranziciji, i što ti poslovi i dalje zaokupljaju finansijski menadžment u BiH.

Nova pravila poslovanja gotovim novcem su donijela i nova ograničenja pred finansijski menadžment, u pogledu raspolaganja i upravljanja gotovim novcem. Jačanje finansijske discipline i približavanje standardima poslovanja gotovim novcem razvijenih zemalja, kao i zemalja u okruženju, jedan je od glavnih ciljeva uvođenja novih pravila poslovanja. 

U ovom radu su obrađena pravila poslovanja i raspolaganja gotovim novcem u konvertibilnim markama, kao i pravila poslovanja gotovim novcem u stranoj valuti, odnosno stranim sredstvima plaćanja. Primjena aktuelnih propisa na unutrašnji platni promet gotovim novcem, kao i propisa koji regulišu raspolaganje gotovinskim stranim sredstvima plaćanja, u znatnoj mjeri utiču na efikasnost upravljanja gotovim novcem.

Kompletan članak »


FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE U KONTEKSTU NOVIH PROPISA

UČINCI PROCJENE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE NA FINANSIJSKI REZULTAT

RASPODJELA DOBITI, POKRIĆE GUBITKA I ISPLATA UDJELA U DOBITI I DIVIDENDE - POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT

GODIŠNJI OBRAČUN I PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014.

OBVEZNICA ILI DIONICA KAO IZVOR FINANSIRANJA

Novosti

 • ODLUKA O PRIZNANJU ČASOPISA ZA POTREBE KPE ČLANOVA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U BIH ZA 2017. GODINU
 • Odluku o priznanju časopisa Poslovni konsultant za potrebe KPE članova računovodstvene profesije u BiH za 2017. godinu možete pogledati ovdje.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar finansija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit“. Pravilnik je objavljen 15.02.2017. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 11/17, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 16.02.2017. godine. Više informacija  ovdje. 

 • O B J A Š NJ E NJ E O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – XII 2016. GODINE
 • Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, u daljem tekstu: Zakon),  za  period   I - XII 2016. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji  Sarajevo (u daljem tekstu: FIA-a), a prema sjedištu pravnog lica, najkasnije do 28. februara 2017. godine. Više informacija ovdje. 

 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • POSTANITE VRHUNSKI RAČUNOVOĐA I STRUČNJAK ZA FINANSIJE
 • 16 RAZLOGA ZAŠTO UPISATI VISOKU ŠKOLU ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra U TUZLI možete pogledati ovdje

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – VI 2016. GODINE
 •  

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FBIH
 • ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
 • UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
 • PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH
 • ZAKON O RADU


 • Arhiva novosti i članaka