Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

ULOGA RAČUNOVODSTVENOG ZNANJA U POSTIZANJU POSLOVNOG USPJEHA - PRVI DIO

Računovodstvo je od univerzalnog značaja, pojedinačno za svaku osobu, poduzetnika i menadžera. Računovodstvo je sposobno i kompetentno da identificira glavne izvore rasta ekonomije u cjelini, kao i glavne činioce za preveniranje uspjeha/neuspjeha, kako bi se blagovremeno reagiralo na ispoljene tendencije kretanja u nepoželjnom smjeru. Računovodstvo ima ulogu efikasnog i blagovremenog upozorenja onima što odlučuju. Upravo zato, računovodstveno znanje treba smatrati doprinosom (a ono to i jest!) poboljšanju privredne dinamike. Tako se poboljšava (ima izgleda da se poboljša) individualni i društveni kvalitet življenja.

Kompletan članak »

METODE PROVOĐENJA FORENZIČKE REVIZIJE U JAVNIM NABAVAMA U BIH

Već dugi niz godina poslovni sektor, civilno društvo, te službe glavne revizije ukazuju na brojne propuste koji postoje u važećim propisima i njihovoj praktičnoj primjeni,  koji narušavaju osnovne poslovne principe jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

U ovom radu dan je jedan  osvrt na pravni okvir, institucionalni okvir za implementaciju, zahtjeve međunarodnih aktera, te statistiku provođenja javnih nabavki sa indicijama pojave korupcije i prijevara, u okviru sustava javnih nabavki u BiH te moguće provedbom forenzičke revizije u onom slučajevima gdje postoji opravdana sumnja u izigravanje zakona ili postojanje prijevara.

Kako su  državna revizija ali i eksterna i interna revizija koje se provode u raznim ministarstvima ,institucijama i javnim poduzećima  uočili veliki broj  nepravilnosti u provođenju postupaka javnih nabavki na koje se ukazuje putem revizorskih izvještaja koji su često negativni i ponavljaju se iz godine u godinu  sudska instanca često ne sankcionira devijantna ponašanja i nelegalno  i nezakonito trošenje javnih sredstava.

Do sada je podneseno nekoliko stotina krivičnih prijava Sudu BiH koji kao treće stupanjski  organ u upravnom postupku, predmete iz oblasti javnih nabavki nije tretirao kao hitne, iako je obavezan da to čini po zakonu. 

Kompletan članak »


POSTANITE VRHUNSKI RAČUNOVOАA I STRUČNJAK ZA FINANSIJE

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM - PROPISI I PRAKSA

Novosti

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH
 • Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi „ Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“. Pravilnik je objavljen 11.04.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 27/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 12.04.2018.godine.

 • PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT, PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FBIH I POSTUPKU UMANJENJA OBAVEZA
 • Na osnovu člana 28. tačka b. Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza“. Pravilnik je objavljen 16.03.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 20/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 17.03.2018. godine.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH
 • Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH“. Pravilnik je objavljen 07.03.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 17/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 08.03.2018. godine.

 • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
 • Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donošen je „Ukaz o proglašenju zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju“. Ukazom se proglašava Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.01.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 25.01.2018. godine. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je objavljen  21.02.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 13/18 a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 01.03.2018. godine.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBiH
 • Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“ Pravilnik je objavljen 07.02.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 9/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 08.02.2018.godine.

 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE
 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - XII 2017. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE
 • UPUTSTVO O REGISTRACIJI KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI
 • U službenim novinama Federacije BiH br. 79/17 od 13.10.2017. godine proglašen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je usvojio Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma od 14.06.2017. godine i na sjednici Doma naroda od 21.09.2017. godine. Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon je stupio na snagu 21.10.2017.godine.

 • IZMJENA ZAKONA O PLAĆAMA I ODLUKA O NAKNADI ZA PRIJEVOZ NA POSAO I PRIJEVOZ S POSLA U INSTITUCIJAMA BIH
 • U Službenom glasniku BiH broj 72/17 od 06.10.2017 godine donijet je zakon o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Zakon je usvojen od strane Parlamentarne skupštine BiH, na 43. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23. marta 2017. godine, i na 32. sjednici Doma naroda, održanoj 28. septembra 2017. godine. Novi zakon je stupio na snagu 14.10.2017. godine.
  Arhiva novosti i članaka