Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM - PROPISI I PRAKSA

Plaćanja u gotovom novcu u zemljama sa razvijenim finansijskim tržištem su svedena na marginu, dok u zemljama tranzicije, kao što je i BiH, platne transakcije u gotovini su još prisutne u znatnoj mjeri. Upravo je to i razlog što se upravljanju gotovim novcem pridaje veća pažnja kod zemalja u tranziciji, i što ti poslovi i dalje zaokupljaju finansijski menadžment u BiH.

Nova pravila poslovanja gotovim novcem su donijela i nova ograničenja pred finansijski menadžment, u pogledu raspolaganja i upravljanja gotovim novcem. Jačanje finansijske discipline i približavanje standardima poslovanja gotovim novcem razvijenih zemalja, kao i zemalja u okruženju, jedan je od glavnih ciljeva uvođenja novih pravila poslovanja. 

U ovom radu su obrađena pravila poslovanja i raspolaganja gotovim novcem u konvertibilnim markama, kao i pravila poslovanja gotovim novcem u stranoj valuti, odnosno stranim sredstvima plaćanja. Primjena aktuelnih propisa na unutrašnji platni promet gotovim novcem, kao i propisa koji regulišu raspolaganje gotovinskim stranim sredstvima plaćanja, u znatnoj mjeri utiču na efikasnost upravljanja gotovim novcem.

Kompletan članak »

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE U KONTEKSTU NOVIH PROPISA

Finansijsko-računovodstvena profesija se nalazi pred novim izazovom primjene novoinauguriranih pravila finansijsko-računovodstvenog poslovanja. Nova pravila poslovanja su u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnom praksom finansijskog poslovanja i platnog prometa zemalja u okruženju. Cilj novih pravila poslovanja je jačanje finansijske discipline i veća zaštita povjerilaca. Suština novih pravila finasijskog poslovanja se ogleda u novom načinu i konceptu obavljanja platnog prometa i poslovanja sa gotovinom.

Promjene u finansijskom poslovanju su dovele i do promjena u knjigovodstveno-računovodstvenom poslovanju i obuhvatanju poslovnih promjena vezanih za transakcije platnog prometa i raspolaganje gotovim novcem. Posebno se to odnosi na dokumentovanje, evidentiranje i izvještavanje o nastalim poslovnim promjenama transakcija platnog prometa i naplate i isplate gotovine. 

Kompletan članak »


UČINCI PROCJENE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE NA FINANSIJSKI REZULTAT

RASPODJELA DOBITI, POKRIĆE GUBITKA I ISPLATA UDJELA U DOBITI I DIVIDENDE - POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT

GODIŠNJI OBRAČUN I PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014.

OBVEZNICA ILI DIONICA KAO IZVOR FINANSIRANJA

SPECIFIČNOSTI PRIPREMNIH RADNJI GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2014.

Novosti

 • PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16) federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi „Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dobit“. Pravilnik je objavljen 09.11.2016. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 88/16, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 17.11.2016. godine. Više informacija ovdje.

 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • POSTANITE VRHUNSKI RAČUNOVOĐA I STRUČNJAK ZA FINANSIJE
 • 16 RAZLOGA ZAŠTO UPISATI VISOKU ŠKOLU ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra U TUZLI možete pogledati ovdje

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – VI 2016. GODINE
 •  

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FBIH
 • ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
 • UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
 • PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH
 • ZAKON O RADU
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT
 • PRIVREMENI STAV U VEZI SA POREZNIM STATUSOM PRIMANJA DIREKTORA/ČLANOVA UPRAVE U KONTEKSTU ODREDBE ČLANA 27. ZAKONA O RADU
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2016.
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA


 • Arhiva novosti i članaka