Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

U službenim novinama Federacije BiH br. 79/17 od 13.10.2017. godine proglašen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je usvojio Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma od 14.06.2017. godine i na sjednici Doma naroda od 21.09.2017. godine. Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon je stupio na snagu 21.10.2017.godine.

Kompletan članak »

IZMJENA ZAKONA O PLAĆAMA I ODLUKA O NAKNADI ZA PRIJEVOZ NA POSAO I PRIJEVOZ S POSLA U INSTITUCIJAMA BIH

U Službenom glasniku BiH broj 72/17 od 06.10.2017 godine donijet je zakon o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Zakon je usvojen od strane Parlamentarne skupštine BiH, na 43. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23. marta 2017. godine, i na 32. sjednici Doma naroda, održanoj 28. septembra 2017. godine. Novi zakon je stupio na snagu 14.10.2017. godine.


Kompletan članak »


P O T V R D A O KORISNIKU PRETPLATE NA MEĐUNARODNO INDEKSIRANI NAUČNO-STRUČNI ČASOPIS POSLOVNI KONSULTANT ZA 2017. GODINU

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FBIH

PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Novosti

 • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
 • Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donošen je „Ukaz o proglašenju zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju“. Ukazom se proglašava Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.01.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 25.01.2018. godine. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je objavljen  21.02.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 13/18 a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 01.03.2018. godine.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBiH
 • Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“ Pravilnik je objavljen 07.02.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 9/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 08.02.2018.godine.

 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU
 • Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje “Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu“. Osnovice su objavljene 31.01.2018. godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 7/18.

 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi „Pravilnik o dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak“. Pravilnik je objavljen 17.01.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 3/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 18.01.2018.godine.

 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE
 • Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi „Pravilnik o dopunama pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige“. Pravilnik je objavljen 17.01.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 3/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 18.01.2018.godine.

 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - XII 2017. GODINE
 • Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u cl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (,Službene novine Federacije BiH", broj: 83/09, u daljem tekstu: Zakon), za period I-XII 2017. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Sarajevo (u daljem tekstu: FIA), a prema sjedištu pravnog lica, najkasnije do 28. februara 2018. godine.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE
 • UPUTSTVO O REGISTRACIJI KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O PRIZNANJU ČASOPISA ZA POTREBE KPE ČLANOVA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U BIH ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA


 • Arhiva novosti i članaka