Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 

Član 1.

U Pravilniku o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, br. 52/16), u članu 2. datum: „15.07.2016. godine“, zamjenjuje se datumom: „03.10.2016. godine“.

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

<< Vrati se