Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU

 

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija objavljuje „Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2017. godinu“. Osnovice su objavljene u Službenim novinama Federacije BiH, broj 4/17 od 20.01.2017. godine.

 

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU

 

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a)      1.405,00 KM – za slobodna zanimanja,

b)      830,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c)      370,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d)      370,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a)      702,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b)      319,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c)      319,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d)      319,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

-        u periodu od 01.01. do 27.11.2017. godine 370,00 KM,

-        u periodu od 28.11. do 31.12.2017. godine 319,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2016. godine je 1.277,00 KM.

<< Vrati se