Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

IZMJENA ZAKONA O PLAĆAMA I ODLUKA O NAKNADI ZA PRIJEVOZ NA POSAO I PRIJEVOZ S POSLA U INSTITUCIJAMA BIH

  1.       Zakon o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijana BiH

 

U Službenom glasniku BiH broj 72/17 od 06.10.2017 godine donijet je zakon o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Zakon je usvojen od strane Parlamentarne skupštine BiH, na 43. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23. marta 2017. godine, i na 32. sjednici Doma naroda, održanoj 28. septembra 2017. godine. Novi zakon je stupio na snagu 14.10.2017. godine 

Novim zakonom izmijenjeni su platni razredi i koeficijenti za policijske službenike. Platni razredi i koeficijenti dati su u sljedećoj tabeli:

 

Tabela 1: Platni razredi i koeficijenti za policijske službenike

 

Platni razred

Čin

Koeficijent

1.

Policajac

1,40

2.

Stariji policajac

1,55

3.

Narednik

1,70

4.

Stariji narednik

1,90

5.

Mlađi inspektor

2,10

6.

Inspektor

2,35

7.

Viši inspektor

2,73

8.

Samostalni inspektor

3,25

9.

Glavni inspektor

4,20

 

 

 2.      Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH

 

U Službenom glasniku BiH br.72/17 od 06.10.2017 godine donijeta je odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava nanaknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH. Ovom Odlukom uređuje se visina, način i postupak ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla, u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH i Zakonom o radu u institucijama BiH. Za realizaciju ove Odluke zadužene su institucije BiH i Ministarstvo finansija i trezora. Ministarstvo finansija i trezora obavezno je propisati izgled i sadržaj obrazaca navedenih u ovoj Odluci i to u roku od deset dana od dana donošenja odluke. Ova Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.10.2017. godine.

 

Odlukom se definiše pojam „relacija mjesto rada-mjesto prebivališta“ kao relacija od adrese mjesta rada do adrese mjesta prebivališta zaposlenog, a udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta zaposlenog je udaljenost od adrese mjesta rada do adrese mjesta prebivališta zaposlenog. Dolazak na posao i odlazak sa posla je dolazak na adresu mjesta rada i odlazak sa adrese mjesta rada.  Dnevna naknada definiše se kao naknada za dnevni dolazak na posao i odlazak sa posla utvrđena za relaciju mjesto rada-mjesto prebivališta zaposlenog, a sedmična naknada je naknada za jedan dolazak i odlazak zaposlenog u toku radne sedmice za relaciju mjesto rada - mjesto prebivališta zaposlenog. Radna sedmica podrazumijeva sedmicu u kojoj je broj radnih dana utvrđen na osnovu prosječnog radnog vremena od 40 sati sedmično. 

Ovom odlukom definisana je visina naknade troškova prijevoza koja pripada zaposlenom u instituciji BiH, a obračunava se na osnovu:

 

a) zaposlenom čije je mjesto rada udaljeno do 80 kilometara od mjesta prebivališta: dnevne naknade za stvarni broj dolazaka na posao i odlazaka sa posla, pod uslovom da dnevno putuje na relaciji mjesto rada- mjesto prebivališta.

b) zaposlenom koji ne putuje dnevno od mjesta rada do mjesta prebivališta, kao i zaposlenom čije je mjesto rada udaljeno od mjesta prebivališta 80 i više kilometara: sedmične naknade za svaku radnu sedmicu u kojoj je zaposleni ostvario minimalno jedan dolazak na posao i odlazak sa posla. Broj sedmičnih naknada na mjesečnom nivou ne može biti veći od 4,5. 

c) zaposlenom čiji je rad organizovan u smjenama na način da za uredno izvršavanje poslova nije potreban svakodnevni dolazak na posao i odlazak s posla: dnevne naknade za stvarni broj dolazaka na posao i odlazaka sa posla. Broj dolazaka na posao i odlazaka sa posla u mjesecu za koji se vrši obračun naknade troškova prijevoza ne može biti veći od broja radnih dana u istom mjesecu, utvrđenih na osnovu prosječnog radnog vremena od 40 sati sedmično. Visina mjesečne naknade troškova prijevoza na posao i prijevoza s posla koja se isplaćuje zaposlenom ne može biti veća od 300,00 KM.

 

Visina dnevne i sedmične naknade utvrđena je u Tabeli 1 i Tabeli 2 u nastavku:

 

Tabela 1. Visina dnevne naknade troškova prijevoza na posao i prijevoza sa posla u institucijama BiH.

 

Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km) 

Iznos dnevne naknade 

Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km) 

Iznos dnevne naknade 

Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km) 

Iznos dnevne naknade 

Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km) 

Iznos dnevne naknade 

Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km) 

Iznos dnevne naknade 

1 

1,08 

101 

27,86 

201 

53,84 

301 

79,34 

401 

104,55 

2 

1,35 

102 

28,12 

202 

54,10 

302 

79,60 

402 

104,80 

3 

1,62 

103 

28,38 

203 

54,36 

303 

79,85 

403 

105,05 

4

1,89

104

28,65

204

54,61

304

80,10

404

105,30

5

2,16

105

28,91

205

54,87

305

80,36

405

105,55

6

2,44

106

29,17

206

55,13

306

80,61

406

105,80

7

2,71

107

29,44

207

55,38

307

80,86

407

106,05

8

2,98

108

29,70

208

55,64

308

81,11

408

106,30

9

3,25

109

29,96

209

55,90

309

81,37

409

106,55

10

3,53

110

30,22

210

56,15

310

81,62

410

106,81

11

3,80

111

30,49

211

56,41

311

81,87

411

107,06

12

4,07

112

30,75

212

56,67

312

82,13

412

107,31

13

4,34

113

31,01

213

56,92

313

82,38

413

107,56

14

4,61

114

31,27

214

57,18

314

82,63

414

107,81

15

4,89

115

31,54

215

57,44

315

82,89

415

108,06

16

5,16

116

31,80

216

57,69

316

83,14

416

108,31

17

5,43

117

32,06

217

57,95

317

83,39

417

108,56

18

5,70

118

32,32

218

58,21

318

83,64

418

108,81

19

5,97

119

32,58

219

58,46

319

83,90

419

109,06

20

6,24

120

32,85

220

58,72

320

84,15

420

109,31

21

6,51

121

33,11

221

58,97

321

84,40

421

109,56

22

6,79

122

33,37

222

59,23

322

84,66

422

109,81

23

7,06

123

33,63

223

59,49

323

84,91

423

110,06

24

7,33

124

33,89

224

59,74

324

85,16

424

110,32

25

7,60

125

34,15

225

60,00

325

85,41

425

110,57

26

7,87

126

34,41

226

60,25

326

85,67

426

110,82

27

8,14

127

34,68

227

60,51

327

85,92

427

111,07

28

8,41

128

34,94

228

60,77

328

86,17

428

111,32

29

8,68

129

35,20

229

61,02

329

86,42

429

111,57

30

8,95

130

35,46

230

61,28

330

86,68

430

111,82

31

9,22

131

35,72

231

61,53

331

86,93

431

112,07

32

9,49

132

35,98

232

61,79

332

87,18

432

112,32

33

9,76

133

36,24

233

62,04

333

87,43

433

112,57

34

10,03

134

36,50

234

62,30

334

87,69

434

112,82

35

10,30

135

36,76

235

62,56

335

87,94

435

113,07

36

10,57

136

37,02

236

62,81

336

88,19

436

113,32

37

10,83

137

37,29

237

63,07

337

88,44

437

113,57

38

11,10

138

37,55

238

63,32

338

88,70

438

113,82

39

11,37

139

37,81

239

63,58

339

88,95

439

114,07

40

11,64

140

38,07

240

63,83

340

89,20

440

114,32

41

11,91

141

38,33

241

64,09

341

89,45

441

114,57

42

12,18

142

38,59

242

64,34

342

89,70

442

114,82

43

12,45

143

38,85

243

64,60

343

89,96

443

115,07

44

12,72

144

39,11

244

64,85

344

90,21

444

115,33

45

12,98

145

39,37

245

65,11

345

90,46

445

115,58

46

13,25

146

39,63

246

65,36

346

90,71

446

115,83

47

13,52

147

39,89

247

65,62

347

90,96

447

116,08

48

13,79

148

40,15

248

65,87

348

91,22

448

116,33

49

14,06

149

40,41

249

66,13

349

91,47

449

116,58

50

14,32

150

40,67

250

66,38

350

91,72

450

116,83

51

14,59

151

40,93

251

66,64

351

91,97

451

117,08

52

14,86

152

41,19

252

66,89

352

92,23

452

117,33

53

15,13

153

41,45

253

67,15

353

92,48

453

117,58

54

15,39

154

41,71

254

67,40

354

92,73

454

117,83

55

15,66

155

41,97

255

67,66

355

92,98

455

118,08

56

15,93

156

42,23

256

67,91

356

93,23

456

118,33

57

16,20

157

42,48

257

68,17

357

93,48

457

118,58

58

16,46

158

42,74

258

68,42

358

93,74

458

118,83

59

16,73

159

43,00

259

68,68

359

93,99

459

119,08

60

17,00

160

43,26

260

68,93

360

94,24

460

119,33

61

17,26

161

43,52

261

69,19

361

94,49

461

119,58

62

17,53

162

43,78

262

69,44

362

94,74

462

119,83

63

17,80

163

44,04

263

69,70

363

95,00

463

120,08

64

18,06

164

44,30

264

69,95

364

95,25

464

120,33

65

18,33

165

44,56

265

70,20

365

95,50

465

120,58

66

18,60

166

44,82

266

70,46

366

95,75

466

120,83

67

18,86

167

45,08

267

70,71

367

96,00

467

121,08

68

19,13

168

45,33

268

70,97

368

96,25

468

121,33

69

19,39

169

45,59

269

71,22

369

96,51

469

121,58

70

19,66

170

45,85

270

71,48

370

96,76

470

121,83

71

19,93

171

46,11

271

71,73

371

97,01

471

122,08

72

20,19

172

46,37

272

71,98

372

97,26

472

122,33

73

20,46

173

46,63

273

72,24

373

97,51

473

122,58

74

20,72

174

46,89

274

72,49

374

97,76

474

122,83

75

20,99

175

47,14

275

72,75

375

98,01

475

123,08

76

21,25

176

47,40

276

73,00

376

98,27

476

123,33

77

21,52

177

47,66

277

73,26

377

98,52

477

123,58

78

21,78

178

47,92

278

73,51

378

98,77

478

123,83

79

22,05

179

48,18

279

73,76

379

99,02

479

124,08

80

22,31

180

48,44

280

74,02

380

99,27

480

124,33

81

22,58

181

48,69

281

74,27

381

99,52

481

124,58

82

22,84

182

48,95

282

74,53

382

99,77

482

124,83

83

23,11

183

49,21

283

74,78

383

100,03

483

125,08

84

23,37

184

49,47

284

75,03

384

100,28

484

125,33

85

23,64

185

49,72

285

75,29

385

100,53

485

125,58

86

23,90

186

49,98

286

75,54

386

100,78

486

125,83

87

24,17

187

50,24

287

75,79

387

101,03

487

126,08

88

24,43

188

50,50

288

76,05

388

101,28

488

126,33

89

24,69

189

50,76

289

76,30

389

101,53

489

126,58

90

24,96

190

51,01

290

76,55

390

101,78

490

126,83

91

25,22

191

51,27

291

76,81

391

102,04

491

127,08

92

25,49

192

51,53

292

77,06

392

102,29

492

127,33

93

25,75

193

51,79

293

77,32

393

102,54

493

127,58

94

26,01

194

52,04

294

77,57

394

102,79

494

127,83

95

26,28

195

52,30

295

77,82

395

103,04

495

128,07

96

26,54

196

52,56

296

78,08

396

103,29

496

128,32

97

26,80

197

52,81

297

78,33

397

103,54

497

128,57

98

27,07

198

53,07

298

78,58

398

103,79

498

128,82

99

27,33

199

53,33

299

78,84

399

104,04

499

129,07

100

27,59

200

53,59

300

79,09

400

104,30

500

129,32

 

 

Tabela 2. Visina sedmične naknade troškova prijevoza na posao i prijevoza sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine

 

Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)

Iznos sedmične naknade

Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)

Iznos sedmične naknade

Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)

Iznos sedmične naknade

Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)

Iznos sedmične naknade

Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)

Iznos sedmične naknade

1

1,08

101

27,86

201

53,84

301

79,34

401

104,55

2

1,35

102

28,12

202

54,10

302

79,60

402

104,80

3

1,62

103

28,38

203

54,36

303

79,85

403

105,05

4

1,89

104

28,65

204

54,61

304

80,10

404

105,30

5

2,16

105

28,91

205

54,87

305

80,36

405

105,55

6

2,44

106

29,17

206

55,13

306

80,61

406

105,80

7

2,71

107

29,44

207

55,38

307

80,86

407

106,05

8

2,98

108

29,70

208

55,64

308

81,11

408

106,30

9

3,25

109

29,96

209

55,90

309

81,37

409

106,55

10

3,53

110

30,22

210

56,15

310

81,62

410

106,81

11

3,80

111

30,49

211

56,41

311

81,87

411

107,06

12

4,07

112

30,75

212

56,67

312

82,13

412

107,31

13

4,34

113

31,01

213

56,92

313

82,38

413

107,56

14

4,61

114

31,27

214

57,18

314

82,63

414

107,81

15

4,89

115

31,54

215

57,44

315

82,89

415

108,06

16

5,16

116

31,80

216

57,69

316

83,14

416

108,31

17

5,43

117

32,06

217

57,95

317

83,39

417

108,56

18

5,70

118

32,32

218

58,21

318

83,64

418

108,81

19

5,97

119

32,58

219

58,46

319

83,90

419

109,06

20

6,24

120

32,85

220

58,72

320

84,15

420

109,31

21

6,51

121

33,11

221

58,97

321

84,40

421

109,56

22

6,79

122

33,37

222

59,23

322

84,66

422

109,81

23

7,06

123

33,63

223

59,49

323

84,91

423

110,06

24

7,33

124

33,89

224

59,74

324

85,16

424

110,32

25

7,60

125

34,15

225

60,00

325

85,41

425

110,57

26

7,87

126

34,41

226

60,25

326

85,67

426

110,82

27

8,14

127

34,68

227

60,51

327

85,92

427

111,07

28

8,41

128

34,94

228

60,77

328

86,17

428

111,32

29

8,68

129

35,20

229

61,02

329

86,42

429

111,57

30

8,95

130

35,46

230

61,28

330

86,68

430

111,82

31

9,22

131

35,72

231

61,53

331

86,93

431

112,07

32

9,49

132

35,98

232

61,79

332

87,18

432

112,32

33

9,76

133

36,24

233

62,04

333

87,43

433

112,57

34

10,03

134

36,50

234

62,30

334

87,69

434

112,82

35

10,30

135

36,76

235

62,56

335

87,94

435

113,07

36

10,57

136

37,02

236

62,81

336

88,19

436

113,32

37

10,83

137

37,29

237

63,07

337

88,44

437

113,57

38

11,10

138

37,55

238

63,32

338

88,70

438

113,82

39

11,37

139

37,81

239

63,58

339

88,95

439

114,07

40

11,64

140

38,07

240

63,83

340

89,20

440

114,32

41

11,91

141

38,33

241

64,09

341

89,45

441

114,57

42

12,18

142

38,59

242

64,34

342

89,70

442

114,82

43

12,45

143

38,85

243

64,60

343

89,96

443

115,07

44

12,72

144

39,11

244

64,85

344

90,21

444

115,33

45

12,98

145

39,37

245

65,11

345

90,46

445

115,58

46

13,25

146

39,63

246

65,36

346

90,71

446

115,83

47

13,52

147

39,89

247

65,62

347

90,96

447

116,08

48

13,79

148

40,15

248

65,87

348

91,22

448

116,33

49

14,06

149

40,41

249

66,13

349

91,47

449

116,58

50

14,32

150

40,67

250

66,38

350

91,72

450

116,83

51

14,59

151

40,93

251

66,64

351

91,97

451

117,08

52

14,86

152

41,19

252

66,89

352

92,23

452

117,33

53

15,13

153

41,45

253

67,15

353

92,48

453

117,58

54

15,39

154

41,71

254

67,40

354

92,73

454

117,83

55

15,66

155

41,97

255

67,66

355

92,98

455

118,08

56

15,93

156

42,23

256

67,91

356

93,23

456

118,33

57

16,20

157

42,48

257

68,17

357

93,48

457

118,58

58

16,46

158

42,74

258

68,42

358

93,74

458

118,83

59

16,73

159

43,00

259

68,68

359

93,99

459

119,08

60

17,00

160

43,26

260

68,93

360

94,24

460

119,33

61

17,26

161

43,52

261

69,19

361

94,49

461

119,58

62

17,53

162

43,78

262

69,44

362

94,74

462

119,83

63

17,80

163

44,04

263

69,70

363

95,00

463

120,08

64

18,06

164

44,30

264

69,95

364

95,25

464

120,33

65

18,33

165

44,56

265

70,20

365

95,50

465

120,58

66

18,60

166

44,82

266

70,46

366

95,75

466

120,83

67

18,86

167

45,08

267

70,71

367

96,00

467

121,08

68

19,13

168

45,33

268

70,97

368

96,25

468

121,33

69

19,39

169

45,59

269

71,22

369

96,51

469

121,58

70

19,66

170

45,85

270

71,48

370

96,76

470

121,83

71

19,93

171

46,11

271

71,73

371

97,01

471

122,08

72

20,19

172

46,37

272

71,98

372

97,26

472

122,33

73

20,46

173

46,63

273

72,24

373

97,51

473

122,58

74

20,72

174

46,89

274

72,49

374

97,76

474

122,83

75

20,99

175

47,14

275

72,75

375

98,01

475

123,08

76

21,25

176

47,40

276

73,00

376

98,27

476

123,33

77

21,52

177

47,66

277

73,26

377

98,52

477

123,58

78

21,78

178

47,92

278

73,51

378

98,77

478

123,83

79

22,05

179

48,18

279

73,76

379

99,02

479

124,08

80

22,31

180

48,44

280

74,02

380

99,27

480

124,33

81

22,58

181

48,69

281

74,27

381

99,52

481

124,58

82

22,84

182

48,95

282

74,53

382

99,77

482

124,83

83

23,11

183

49,21

283

74,78

383

100,03

483

125,08

84

23,37

184

49,47

284

75,03

384

100,28

484

125,33

85

23,64

185

49,72

285

75,29

385

100,53

485

125,58

86

23,90

186

49,98

286

75,54

386

100,78

486

125,83

87

24,17

187

50,24

287

75,79

387

101,03

487

126,08

88

24,43

188

50,50

288

76,05

388

101,28

488

126,33

89

24,69

189

50,76

289

76,30

389

101,53

489

126,58

90

24,96

190

51,01

290

76,55

390

101,78

490

126,83

91

25,22

191

51,27

291

76,81

391

102,04

491

127,08

92

25,49

192

51,53

292

77,06

392

102,29

492

127,33

93

25,75

193

51,79

293

77,32

393

102,54

493

127,58

94

26,01

194

52,04

294

77,57

394

102,79

494

127,83

95

26,28

195

52,30

295

77,82

395

103,04

495

128,07

96

26,54

196

52,56

296

78,08

396

103,29

496

128,32

97

26,80

197

52,81

297

78,33

397

103,54

497

128,57

98

27,07

198

53,07

298

78,58

398

103,79

498

128,82

99

27,33

199

53,33

299

78,84

399

104,04

499

129,07

100

27,59

200

53,59

300

79,09

400

104,30

500

129,32

 

Ovom odlukom definiše se i način iskazivanja udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta zaposlenog, a udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta zaposleni navodi u zahtjevu, čiji sadržaj i izgled propisuje Ministarstvo finansija i trezora. Uz zahtjev zaposleni je dužan priložiti i prijavu o mjestu prebivališta (obrazac PBA-4), te izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa/tijela da li dnevno putuje na relaciji mjesto rada-mjesto prebivališta ili ne.

Pravo zaposlenog na naknadu troškova prijevoza na posao i prijevoza sa posla utvrđuje se rješenjem.

Dostavljanje neistinitih podataka ili neažuriranje podataka relevantnih za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza na posao i prijevoza sa posla smatra se težom povredom službenih dužnosti i podliježe disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.

Institucija BiH može, u cilju otklanjanja mogućih zloupotreba ostvarivanja prava na predmetnu naknadu, rješenjem formirati posebnu komisiju za utvrđivanje činjeničnog stanja u svakom pojedinačnom slučaju.

Ukoliko je institucija BiH zaposlenim organizovala prijevoz na posao i prijevoz sa posla, tada istim ne pripada pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i prijevoza s posla.

Zaposleni kojem pripada pravo na korištenje službenog vozila, utvrđeno u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH, ne može ostvariti pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i prijevoza s posla ukoliko koristi službeno vozilo za dolazak na posao i odlazak sa posla.

Obračun i isplata naknade troškova prijevoza na posao i prijevoza sa posla vrši se uz mjesečni obračun i isplatu plaća i naknada zaposlenim na osnovu rješenja i evidencije o prisustvu na radu.

 Početkom primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o visini, načini i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 4/09, 58/09 i 6/12). 

<< Vrati se