Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE

Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi „Pravilnik o dopunama pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige“. Pravilnik je objavljen 17.01.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 3/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 18.01.2018.godine.

 

 

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE

 

 

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15 i 97/17) u članu 2. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

(3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo.

 

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

<< Vrati se