Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

IZMJENA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU

 

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija objavljuje „Izmjenu osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu“. Izmjene su objavljene 23.05.2018. godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 39/18.


IZMJENA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU 1. U Osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18), tačka 3. se mijenja i glasi: 

"3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: 

- u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM, 

- u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM." 

2. Ova izmjena osnovica će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 


 

<< Vrati se