Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donešen je “Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama zakona o stečajnom postupku.” Zakon je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 22.05.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 06.06.2018. godine. Zakon je objavljen 04.07.2018. godine u Službenim novinama FBiH broj 52/18, a stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 05.07.2018. godine. ZAKON 
O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU Član 1.


U Zakonu o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06) član 33. mijenja se i glasi:
"U potraživanja višeg isplatnog reda ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja na osnovu naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.".


Član 2.


Član 40. mijenja se i glasi:


"(1) Iz stečajne mase najprije se namiruju nužni troškovi stečajnog postupka i nužne obaveze stečajne mase bez kojih se ne može voditi stečajni postupak.
(2) O troškovima i obavezama iz stava (1) ovog člana u svakom konkretnom slučaju odlučuje stečajni sudija.
(3) Troškovi postupka i obaveze stečajne mase, koji nisu nužni za vođenje postupka u smislu stava (1) ovog člana, namiruju se nakon izmirenja povjerilaca višeg isplatnog reda.".


Član 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 


<< Vrati se