Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

METODE PROVOĐENJA FORENZIČKE REVIZIJE U JAVNIM NABAVAMA U BIH

Već dugi niz godina poslovni sektor, civilno društvo, te službe glavne revizije ukazuju na brojne propuste koji postoje u važećim propisima i njihovoj praktičnoj primjeni,  koji narušavaju osnovne poslovne principe jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

U ovom radu dan je jedan  osvrt na pravni okvir, institucionalni okvir za implementaciju, zahtjeve međunarodnih aktera, te statistiku provođenja javnih nabavki sa indicijama pojave korupcije i prijevara, u okviru sustava javnih nabavki u BiH te moguće provedbom forenzičke revizije u onom slučajevima gdje postoji opravdana sumnja u izigravanje zakona ili postojanje prijevara.

Kako su  državna revizija ali i eksterna i interna revizija koje se provode u raznim ministarstvima ,institucijama i javnim poduzećima  uočili veliki broj  nepravilnosti u provođenju postupaka javnih nabavki na koje se ukazuje putem revizorskih izvještaja koji su često negativni i ponavljaju se iz godine u godinu  sudska instanca često ne sankcionira devijantna ponašanja i nelegalno  i nezakonito trošenje javnih sredstava.

Do sada je podneseno nekoliko stotina krivičnih prijava Sudu BiH koji kao treće stupanjski  organ u upravnom postupku, predmete iz oblasti javnih nabavki nije tretirao kao hitne, iako je obavezan da to čini po zakonu. 

Kompletan članak »

UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM - PROPISI I PRAKSA

Plaćanja u gotovom novcu u zemljama sa razvijenim finansijskim trĹľištem su svedena na marginu, dok u zemljama tranzicije, kao što je i BiH, platne transakcije u gotovini su još prisutne u znatnoj mjeri. Upravo je to i razlog što se upravljanju gotovim novcem pridaje veća paďż˝nja kod zemalja u tranziciji, i što ti poslovi i dalje zaokupljaju finansijski menadďż˝ment u BiH.

Nova pravila poslovanja gotovim novcem su donijela i nova ograniÄŤenja pred finansijski menadďż˝ment, u pogledu raspolaganja i upravljanja gotovim novcem. JaÄŤanje finansijske discipline i pribliďż˝avanje standardima poslovanja gotovim novcem razvijenih zemalja, kao i zemalja u okruďż˝enju, jedan je od glavnih ciljeva uvoÄ‘enja novih pravila poslovanja. 

U ovom radu su obraÄ‘ena pravila poslovanja i raspolaganja gotovim novcem u konvertibilnim markama, kao i pravila poslovanja gotovim novcem u stranoj valuti, odnosno stranim sredstvima plaćanja. Primjena aktuelnih propisa na unutrašnji platni promet gotovim novcem, kao i propisa koji regulišu raspolaganje gotovinskim stranim sredstvima plaćanja, u znatnoj mjeri utiÄŤu na efikasnost upravljanja gotovim novcem.

Kompletan članak »


FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE U KONTEKSTU NOVIH PROPISA

UČINCI PROCJENE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE NA FINANSIJSKI REZULTAT

RASPODJELA DOBITI, POKRIĆE GUBITKA I ISPLATA UDJELA U DOBITI I DIVIDENDE - POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT

GODIŠNJI OBRAČUN I PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014.

OBVEZNICA ILI DIONICA KAO IZVOR FINANSIRANJA

Novosti

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
 • Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa“. Pravilnik je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj 38/17, od 24.05.2017.godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama FBiH", tj. stupa na snagu 25.05.2017. godine. Više informacija ovdje. 

 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija  donosi „Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak“. Pravilnik  je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj 38/17, od 24.05.2017.godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama FBiH", tj. stupa na snagu 25.05.2017. godine. Više informacija  ovdje. 

 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
 • Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 44. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 20. aprila 2017. godine, i na 28. sjednici Doma naroda, održanoj 4. maja 2017. godine, usvojila je „Zakon o izmjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost“. Zakon  je objavljen u Službenim novinama BiH, broj 33/17, od 04.05.2017.godine. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama BiH", tj. stupa na snagu 12.05.2017. godine.a primjenjivati će se danom početka primjene propisa iz člana 208. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. Više informacija  ovdje. 

 • ODLUKA O PRIZNANJU ČASOPISA ZA POTREBE KPE ČLANOVA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U BIH ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • O B J A Š NJ E NJ E O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – XII 2016. GODINE
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • POSTANITE VRHUNSKI RAČUNOVOĐA I STRUČNJAK ZA FINANSIJE
 • 16 RAZLOGA ZAŠTO UPISATI VISOKU ŠKOLU ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra U TUZLI možete pogledati ovdje

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – VI 2016. GODINE
 •  

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FBIH
 • ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU


 • Arhiva novosti i članaka