Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

SPECIFIČNOSTI POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA U 2018. GODINI U KONTEKSTU NOVIH MSFI 9 I MSFI 15

Aktuelnim Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH je propisana obaveza izrade polugodišnjeg obračuna. Prijedlogom novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH ne predviđa se obaveza izrade polugodišnjeg obračuna i finansijskih izvještaja. Aktuelnim Zakonom o računovodstvu i reviziji u RS, nije predviđena obaveza izrade i predaje polugodišnjih finansijskih izvještaja. Također, tu obavezu nije predvidio ni novi  Zakon o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu BiH.

 

Kompletan članak »

ULOGA DRŽAVNE REVIZIJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Revizija ima vrlo značajnu ulogu u suvremenom svijetu jer kao oblik nadzora, vezana je za razvoj društva u cjelini. U okviru javnog sektora, pojavila se na određenom stupnju njegovog razvoja, a posebno razvoja demokracije. Uloga državne revizije je da svojim nalazima potvrdi uzajamno povjerenje javnosti i države. Njena primarna zadaća nije otkrivanje i sprječavanje prijevare i korupcije, nego osiguranje financijskog izvješćivanja u skladu sa zakonima i propisima, briga o opravdanosti troškova i postizanju zacrtanih poslovnih ciljeva.  

Kompletan članak »


ULOGA RAČUNOVODSTVENOG ZNANJA U POSTIZANJU POSLOVNOG USPJEHA - TREĆI DIO

ULOGA RAČUNOVODSTVENOG ZNANJA U POSTIZANJU POSLOVNOG USPJEHA - DRUGI DIO

ULOGA RAČUNOVODSTVENOG ZNANJA U POSTIZANJU POSLOVNOG USPJEHA - PRVI DIO

METODE PROVOĐENJA FORENZIČKE REVIZIJE U JAVNIM NABAVAMA U BIH

POSTANITE VRHUNSKI RAČUNOVOАA I STRUČNJAK ZA FINANSIJE

Novosti

 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I -VI 2018. GODINE
 • Aktuelnim Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH je propisana obaveza izrade polugodišnjeg obračuna. Prijedlogom novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH ne predviđa se obaveza izrade polugodišnjeg obračuna i finansijskih izvještaja. Aktuelnim Zakonom o računovodstvu i reviziji u RS, nije predviđena obaveza izrade i predaje polugodišnjih finansijskih izvještaja. Također, tu obavezu nije predvidio ni novi  Zakon o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu BiH.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH
 • Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar finansija donosi “Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.” Pravilnik je objavljen 13.07.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 55/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 14.07.2018. godine.

 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU
 • Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donešen je “Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama zakona o stečajnom postupku.” Zakon je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 22.05.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 06.06.2018. godine. Zakon je objavljen 04.07.2018. godine u Službenim novinama FBiH broj 52/18, a stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 05.07.2018. godine.

 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I -VI 2018. GODINE
 • Dana, 26.06. 2018. godine Federalno ministarstvo finansija izdalo je Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine.

 • IZMJENA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU
 • Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija objavljuje „Izmjenu osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu“. Izmjene su objavljene 23.05.2018. godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 39/18.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak“ Pravilnik je objavljen 20.04.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 30/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 21.04.2018.godine.

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH
 • Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi „ Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“. Pravilnik je objavljen 11.04.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 27/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 12.04.2018.godine.

 • PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT, PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FBIH I POSTUPKU UMANJENJA OBAVEZA
 • Na osnovu člana 28. tačka b. Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza“. Pravilnik je objavljen 16.03.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 20/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 17.03.2018. godine.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH
 • Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH“. Pravilnik je objavljen 07.03.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 17/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 08.03.2018. godine.

 • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
 • Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donošen je „Ukaz o proglašenju zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju“. Ukazom se proglašava Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.01.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 25.01.2018. godine. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je objavljen  21.02.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 13/18 a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 01.03.2018. godine.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBiH
 • Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“ Pravilnik je objavljen 07.02.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 9/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 08.02.2018.godine.

 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE
 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - XII 2017. GODINE


 • Arhiva novosti i članaka