Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

P O T V R D A O KORISNIKU PRETPLATE NA MEĐUNARODNO INDEKSIRANI NAUČNO-STRUČNI ČASOPIS POSLOVNI KONSULTANT ZA 2017. GODINU

P O T V R D A

o korisniku pretplate na međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis

POSLOVNI KONSULTANT

za 2017. godinu


Potvrdu možete preuzeti ovdje.

Kompletan članak »

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FBIH

Na osnovu člana 7. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11), direktor Federalnog zavoda za statistiku donosi „Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u FBiH“.“ Pravilnik je objavljen 22.09.2017. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 72/17, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH, tj. od 23.09.2017. godine. Više informacija ovdje.

Kompletan članak »


PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - XII 2016. GODINE