Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

O izdavaču

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult bilježi trinaest godina postojanja i uspješnog rada. Upravo zahvaljujući Vašem povjerenju i podršci FINconsult je postao jedna od najrespektabilnijih edukativno-konsultantskih kuća u Bosni i Hercegovini.

U proteklih trinaest godina smo potvrdili ostvarivost naše vizije i uspješnost naše misije, koja se temelji na kontinuiranom stručnom osposobljavanju finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BiH.

FINconsult  je osnovan 2004. godine u statusnom obliku Agencije za finansijsko-računovodstveni i upravljački konsalting, a promjena statusnog oblika u Društvo sa ograničenom odgovornošću je izvršena krajem 2006. godine.

Osnovna djelatnost firme je pružanje usluga edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji i usluga poslovnog konsaltinga. Sjedište firme je u Tuzli sa podružnicom u Sarajevu.

FINconsult je tehnički u potpunosti osposobljen i raspolaže vlastitim poslovnim prostorom, adekvatnom informatičkom i tehničkom opremom.

Zaposlenici FINconsult-a su profesionalci sa odgovarajućom stručnom kompetencijom i dugogodišnjim iskustvom. FINconsult ima preko 40 vanjskih saradnika i konsultanata, univerzitetskih profesora i eksperata iz prakse, koji se angažuju ovisno o potrebama.

FINconsult je prva i do sada jedina kuća u BiH, koja je uspjela objediniti i uspješno realizirati set edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji i to:

  • Edukacija kandidata za sticanje zvanja: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR)
  • Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) računovodstvenih tehničara, računovođa i revizora.
  • Edukacija kandidata za vođenje poslovnih knjiga.


Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se realizuje od samog osnivanja tj. od 2004. godine i jedan je od najaktuelnijih edukativnih sadržaja za vođenje poslovnih knjiga, što potvrđuje konstantno prisutan interes za ovom edukacijom. Do sada je ovu edukaciju uspješno završilo više od 1.500 osoba.

Od 2007. godine FINconsult provodi edukacije kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovostvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR). Do sada je izvedeno 22. generacija kandidata za sticanje zvanja CR, 17. generacija CRT i 4. generacije za OR, što je više od 1100 osoba.

Predavači angažirani na edukacijama su eksperti, profesori i stručnjaci iz prakse, koji predstavljaju autoritete u naučnim oblastima predviđenim Jedinstvenim programom obuke kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH. Prema zvaničnim podacima prolaznost kandidata educiranih u FINconsult-u je iznad prosječne prolaznosti na ispitima za sticanje zvanja, uzimajući u obzir sva tri mjesta za polaganje ispita Sarajevo, Mostar i Banja Luka.

Kontinuirana profesionalna edukaciju (KPE) predstavlja najviši nivo edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH koju pohađaju certificirane osobe, a FINconsult je provodi od početka 2007. godine. Seminari i savjetovanja u okviru KPE se održavaju u šest bh. gradova: Sarajevu, Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju, Gradačcu i Brčkom. FINconsult organizira najmanje 5 seminara u toku godine, kako bi se obezbijedio propisani broj časova kontinuirane edukacije.

Pored seminara, u okviru KPE FINconsult realizira i međunarodne simpozije. Do sada su uspješno realizirana pet simpozija i to; 2013., 2014., 2015.,2016. i 2017.godine. I ubuduće će međunarodni simpoziji biti realizirani jednom godišnje.

Evidentan je konstantan rast broja osoba koje pohađaju seminare FINconsult-a, čime se potvrđuje kvalitet i korisnost seminara koje realiziramo. FINconsult pridaje dužnu pažnju i ulaže značajne napore u stvaranje dugoročnog partnerskog odnosa sa učesnicima seminara, i na taj način nastoji doprinijeti što pozitivnijoj ulozi i jačanju statusa finansijsko-računovodstvene profesije u BiH.

Već 10 godinu, od januara 2009. godine, edukativno-konsultantska kuća Finconsult izdaje međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“, koji je sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini. Naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“ je indeksiran u dvije međunarodno priznate baze akademskih časopisa, publikacija i članaka EBSCO publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete. Na godišnjem nivou izlazi 10. brojeva. Nekoliko stotina domaćih i stranih kompanija je prepoznalo kvalitet i korisnost Poslovnog konsultanta i  ima godišnju pretplatu na ovaj časopis.

Poslovni konsultant ima za cilj i afirmaciju naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini, i do sada je objavljeno više od 650 naučnih i stručnih radova od preko 400 domaćih i stranih autora. Objavljeni članci imaju praktičnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne poslovne problematike, te imaju za cilj obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini.

FINconsult pruža i usluge poslovnog konsaltinga, domaćim i inostranim kompanijama, i to uglavnom finansijski, računovodstveni, porezni i upravljački konsalting.