Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Novosti - ARHIVA

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
 • ODLUKA O PRIZNANJU ČASOPISA ZA POTREBE KPE ČLANOVA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U BIH ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • O B J A Š NJ E NJ E O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – XII 2016. GODINE
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • POSTANITE VRHUNSKI RAČUNOVOĐA I STRUČNJAK ZA FINANSIJE
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – VI 2016. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FBIH
 • ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
 • UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
 • PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH
 • ZAKON O RADU
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT
 • PRIVREMENI STAV U VEZI SA POREZNIM STATUSOM PRIMANJA DIREKTORA/ČLANOVA UPRAVE U KONTEKSTU ODREDBE ČLANA 27. ZAKONA O RADU
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2016.
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
 • PREGLED URNEKA UGOVORA, PRAVILNIKA I DRUGIH AKATA U SKLADU SA ZAKONOM O RADU
 • PROMOCIJA 50. IZDANJA ČASOPISA
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM
 • ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
 • ODLUKA O ČLANARINI U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BIH ZA 2015. GODINU
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2015. GODINU