Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci - ARHIVA

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

IZMJENA ZAKONA O PLAĆAMA I ODLUKA O NAKNADI ZA PRIJEVOZ NA POSAO I PRIJEVOZ S POSLA U INSTITUCIJAMA BIH

P O T V R D A O KORISNIKU PRETPLATE NA MEĐUNARODNO INDEKSIRANI NAUČNO-STRUČNI ČASOPIS POSLOVNI KONSULTANT ZA 2017. GODINU

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FBIH

PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - XII 2016. GODINE

METODE PROVOĐENJA FORENZIČKE REVIZIJE U JAVNIM NABAVAMA U BIH

POSTANITE VRHUNSKI RAČUNOVOАA I STRUČNJAK ZA FINANSIJE

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - VI 2016. GODINE

UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM - PROPISI I PRAKSA

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE U KONTEKSTU NOVIH PROPISA

ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

UČINCI PROCJENE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE NA FINANSIJSKI REZULTAT

RASPODJELA DOBITI, POKRIĆE GUBITKA I ISPLATA UDJELA U DOBITI I DIVIDENDE - POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT

GODIŠNJI OBRAČUN I PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014.

OBVEZNICA ILI DIONICA KAO IZVOR FINANSIRANJA

SPECIFIČNOSTI PRIPREMNIH RADNJI GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2014.

Novosti - ARHIVA

 • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBiH
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE
 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - XII 2017. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE
 • UPUTSTVO O REGISTRACIJI KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O PRIZNANJU ČASOPISA ZA POTREBE KPE ČLANOVA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U BIH ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FBIH
 • ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
 • ZAKON O RADU
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT
 • PRIVREMENI STAV U VEZI SA POREZNIM STATUSOM PRIMANJA DIREKTORA/ČLANOVA UPRAVE U KONTEKSTU ODREDBE ČLANA 27. ZAKONA O RADU
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2016.
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
 • PREGLED URNEKA UGOVORA, PRAVILNIKA I DRUGIH AKATA U SKLADU SA ZAKONOM O RADU
 • PROMOCIJA 50. IZDANJA ČASOPISA
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM
 • ODLUKA O ČLANARINI U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BIH ZA 2015. GODINU
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2015. GODINU