Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Upute autorima

Međunarodno indeksiran naučno-stručni časopis “Poslovni konsultant” objavljuje stručne i naučne radove iz područja ekonomije i biznisa. Uredništvo časopisa  prima samo neobjavljene radove. Radovi se dostavljaju na jednom od naših jezika (bosanskom, srpskom i hrvatskom) u A4 formatu, elektronskom poštom (e-mailom). Uredništvo pridr